• Zelený raj - Podunajské biskupice

O projekte Zelený raj

Projekt Zelený Raj sme vytvorili a navrhli podľa tradícií výstavby ulíc vidieckeho typu, prímestkého charakteru, nachádzajúcich sa v prevažnej miere v okolí vinohradníckych obcí neďaleko Bratislavy. Obytná zóna je riešená, ako ulica s obojstrane zastavanými parcelami s radovými rodinnými domami, s dvoma podlažiami, do tvaru miernej šošovky. Jednotlivé domy sú zastrešené plytkou sedlovou strechou. Vo voľných prietoroch „predzáhradiek“ jednotlivých rádových rodinných domov je navrhnutá alej zo stromov. V miestach štítových múrov pavlačí jednotlivých domov, projekt počítame s výsadbou celoročne zelených popínavých rastlín v kombinácii so sezónnými popínavými rastlinami. Riešenie zelene, navodzuje v projekte atmosféru vidieckej zástavby plnej zelene, preto - „ZELENÝ RAJ“.

Približne v strede riešeného územia sme navrhli spomalujúci prvok, s ostrovčekom zelene. Tento akcent urbanistickej kompozície zdôrazňuje princíp ukludnenej uličnej komunikácie.

Kľudové zóny jednotlivých rádových rodinných domov sú situované do záhrad, prevažne na južnú stranu. Celý areál je po svojom obvode oplotený. Medzi jednotlivými rodinnými domami sa nachádzajú nízke živé ploty.

Architektonické riešenie objektu dokumentuje súčasný stav v realizácii stavieb obytného charakteru s použitím moderných stavebných technológií a stavebných materiálov. Farebným riešením objektu sledujeme výsledný dojem jednoduchosti a harmónie s okolitým prostredím.V projekte sú použité odtiene žltohnedej farby – zemité farby, ktoré spolu s drevenými prvkami, dotvárajú celkový prirodzený architektonický výraz celého projektu.

Každý rodinný dom má dve nadzemné podlažia (prízemie a poschodie). V dome sú spravidla navrhnuté 3 bytové jednotky. Na 1.N.P. je navrhnutá jedna bytová jednotka o výmere s tromi obytnými miestnostami. Byt bude pozostávat zo zádveria, obytnej kuchyne, chodby, komory, kúpelne, WC, spálne a izby.

Na 2.N.P. sú navrhnuté dve bytové jednotky s jednou obytnou miestnosťou. Jedna bytová jednotka bude pozostávat zo zádveria, obytnej kuchyne, kúpelne, WC a balkóna.

Hlavný vstup do bytu na prízemí sú z južnej, alebo severnej strany. Vstupy do bytov na poschodí sú z pavlače na strane objektu. Schodisko na pavlač je oceľové exteriérové a je umiestnené na bočnej strane objektu.

Dom má obdlžnikový tvar s výstupkami na južnej strane, orientovaný priečeliami na západ a východ. Rodinný dom je presklennými výplnami otvorov orientovaný na južnú stranu. Obytné priestory sú umiestnené na juh.

Denné osvetlenie v priestoroch objektu je riešené ako prirodzené denné osvetlenie oknami v zmysle noriem , kombinované s umelým osvetlením.

Stavebne je budova riešená tak, aby všetky priestory boli osvetlené denným svetlom.

Obytné priestory sú navrhnuté tak, aby vo funkčne vymedzených častiach spĺňali požiadavky uvedených noriem. Priestory s technickým vybavením sú navrhované s umelým osvetlením, ktoré je navrhované v prevažnej miere svietidlami žiarivkovými.